Інформація про оплату

ЗА ПУБЛІКАЦІЮ СТАТЕЙ У НАУКОВОМУ ВИДАННІ «ОСВІТНІЙ ДИСКУРС: ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ»:

Найменування юридичної особи: Приватне підприємство «Видавництво «Гілея»

код ЄДРПОУ: 38967822 

р/р 26003878855535

назва банку:  Публічне акціонерне товариство "УкрСиббанк"

МФО 351005

Призначення платежу: «За публікацію у «Освітній дискурс» випуск ….,  Прізвище та ініціали».

 

Оплата за публікацію статей з розрахунку: 
- одна сторінка (1800 знаків з пробілами):
- за одну сторінку статті (з отриманням автором друкованого варіанту збірника) – 50 грн.;

- при необхідності редакція надає додаткові послуги щодо здійснення перекладу анотацій (150 грн.) та редагування «Списку використаних джерел» за вимогами видання (100 грн.)

Оплата статті здійснюється тільки після етапу рецензування та позитивного рішення редакційної колегії щодо публікації наданих матеріалів.