Інформація про оплату

ЗА ПУБЛІКАЦІЮ СТАТЕЙ У НАУКОВОМУ ВИДАННІ «ОСВІТНІЙ ДИСКУРС: ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ»:

Найменування юридичної особи: Приватне підприємство «Видавництво «Гілея»

код ЄДРПОУ: 38967822 

р/р 26003878855535

назва банку:  Публічне акціонерне товариство "УкрСиббанк"

МФО 351005

Призначення платежу: «За публікацію у «Освітній дискурс» випуск ….,  Прізвище та ініціали».

 

Оплата за публікацію статей з розрахунку: 
одна сторінка (1800 знаків з пробілами):
- за одну сторінку статті (з отриманням автором друкованого варіанту збірника) – 80 грн.;

- при необхідності редакція надає додаткові послуги щодо здійснення перекладу анотацій (із розрахунку 2500 знаків без пробілів 250 грн.) та редагування «Списку використаних джерел» за вимогами видання (до 10 джерел 100 грн., далі +10 грн. за кожне джерело)

 

Оплата статті здійснюється тільки після етапу рецензування та позитивного рішення редакційної колегії щодо публікації наданих матеріалів.