Політика плагіату

Редакція приймає до друку наукові статті, що раніше не публікувалися.

Для виявлення у поданих рукописах текстових запозичень Редакція послуговується програмою: «Unicheck». Рукописи, в яких виявлено плагіат чи текстові запозичення без посилань на першоджерело, відхиляються редакційною колегією з метою подальшого з’ясування причин і обставин запозичень, а опубліковані рукописи в яких виявлено і доведено плагіат видаляються із архіву.

Редакція не підтримує і надмірне використання автором окремих цитат і фрагментів інших його статей.